Radno vreme:

Radnim danima od 7-21 čas, u dve smene.
Subotom od 7-19 časova.


Odeljenje za ukazivanje neodložne medicinske pomoći radi svakim danom od
00 -24 časa organizovano u smenama.


Telefoni
Telefon: 014/34-31-237 , 014/34-33-95
Faks: 014/34-31-684

Dom zdravlja Lajkovac

Istorijat Doma zdravlja Lajkovac

Prva zdravstvena stanica u Lajkovcu započela je sa radom 1956 godine sa imenom "Zdravstvena stanica"NOO Lajkovac Srez Lazarevac. Nalazila se u ulici Maršala Tita. Šef zdravstvene stanice bio je dr. Miodrag Banković. Zatim, 1970 godine premeštena je u ulicu Dušana Ilića br.2, sadašnja zgrada Uprave prihoda, a tadašnji direktor je bio dr. Milan Đuković.

27.09.1978 godine počeo je sa radom današnji Dom zdravlja Lajkovac, direktor dr. Mileta Stanimirović.

Do proleća 1975. Godine lajkovačka zdravstvena ustanova se zvala zdravstvena stanica Valjevskog medicinskog centra.
Uvezi sa razvojem zdravstvene službe u Srbiji, došlo se do zaključka da sve opštine treba da imaju svoje domove zdravlja. Tako je medicinski centar Valjevo sa političkim strukturama opštine Lajkovac doneo odluku da se formira dom zdravlja u Lajkovcu kao OOP medicinskog centra.
Urađena su normativna akta, formiran dom zdravlja – prvi dom zdravlja Lajkovačke opštine I odmah je raspisan konkurs za direktora. Konkurs je objavljen u leto 1975 godine. Zgradu doma zdravlja činila je jedna montažna Baraka. Raspisan je samodoprinos za izgradnju doma zdravlja, I tadašnji director je zajedno sa ministrom zdravlja 08.04.1976 postavio kamen temeljac. Iz samodoprinosa se nakupila 1/10 od potrebnog iznosa, a ostalo je dotirala država. Izgradnja je trajala do decembra 1978. Glavni razlog za dugu gradnjiu je bio problem sa vodom.

Struktura zaposlenih je bila vrlo nepovoljna. Radio je samo jedan specijalista-pedijatar. Druge specijalističke službe, povremeno su vodili specijlaisti iz Valjeva. Zvaničan početak rada je 26.12.1978. Veliki broj lekara je “prodefilovalo” tražeći bolje uslove, a dobar broj je stanovao u Beogradu I putovao.