Радно време:

Радним данима од 7-21 час, у две смене.
Суботом од 7-19 часова.


Одељење за указивање неодложне медицинксе помоћи ради сваким даном од
00 -24 часа организовано у сменама.


Телефони:
Телефон: 014/34-31-237 , 014/34-33-95
Факс: 014/34-31-684

Дом здравља Лајковац

Дом здравља Лајковац је установа која пружа превентивну и куративну здравствену заштиту на примарном нивоу становништву Општине Лајковац. Да би се обезбедили основни принципи приступачности и доступности здравствене заштите, рад се одвија у Дому здравља и сеоским амбулантама Словац, Јабучје, Боговађа и Бајевац.

Оснивач, Општина Лајковац, у циљу што боље здравствене заштите целокупног становништва, а посебно неосигураног и социјално угроженог, издвојила је у буџету средства за програм рада здравствених амбуланти на сеоском подручју.

Организационе јединице

Служба за здравствену заштиту одраслих становника :
- Одељење за здравствену заштиту одраслих становника са кућном негом
- Одељење за указивање неодложне медицинске помоћи

Служба за здравствену заштиту жена, деце и поливалентну патронажу:
- Одсек за здравствену заштиту жена
- Одељење за здравствену заштиту деце и омладине
- Одсек за поливалентну патронажу

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Служба за медицинску дијагностику и специјалистичко -консултативну делатност:
- Одсек за лабораторијску дијагностику
- Odsek za rendgen i ultrazvučnu dijagnostiku
- Одсек за специјалистичко-консултативну делатност

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове:
- Одсек за правне и економско-финансијске послове
- Одељење за техничке и друге сличне послове

Дом здравља има 23 лекара, 47 медицинских сестара и техничара и 22 немедицинска радника.

У последњих неколико година Дом здрављ Лајковац добио је нови изглед. Осим изградње новог објекта, адаптирана је унутрашњост постојеће зграде и тако прилагођена тимском раду лекара и сестара, ефикаснијем пружању услуга и бољем комфору пацијената.

Увођењем информационог система омогућено је коришћење електронског картона. Завршено је опредељивање пацијената за изабраног лекара, чиме је учињен велики корак у јачању међусобног поверења између пацијента и лекара. Перманентно се ради на унапређењу односа лекар-пацијент јер је одавно познато да коректан однос и лепа реч имају огроман значај у њиховом опоравку.

Захваљујући оснивачу, Општини Лајковац, омогућено је опремање савременим медицинским апаратима и опремом, а све у циљу брже, боље и квалитетније услуге грађанима општине Лајковац. Дом здравља располаже са 11 возила.