Радно време:

Радним данима од 7-21 час, у две смене.
Суботом од 7-19 часова.


Одељење за указивање неодложне медицинксе помоћи ради сваким даном од
00 -24 часа организовано у сменама.


Телефони:
Телефон: 014/34-31-237 , 014/34-33-95
Факс: 014/34-31-684

Дом здравља Лајковац

Управа Дома здравља Лајковац

Чланови Управног одбора Дома здравља Лајковац од стране оснивача:
-Александар Брдарић- члан
-Милорад Кеџић- члан
-Бранка Лазаревић- члан

Чланови управног одбора од стране Дома Здравља:
-др. Љиљана Молеровић- председник
-Мирјана Ташић- члан

Чланови надзорног одбора Дома Здравља Лајковац од стране оснивача:
- Оливера Марић - члан
- Раде Ного - члан

Чланови Надзорног одбора од стране Дома здравља Лајковац:
- Весна Миловановић - члан