Radno vreme:

Radnim danima od 7-21 čas, u dve smene.
Subotom od 7-19 časova.


Odeljenje za ukazivanje neodložne medicinske pomoći radi svakim danom od
00 -24 časa organizovano u smenama.


Telefoni
Telefon: 014/34-31-237 , 014/34-33-95
Faks: 014/34-31-684

Dom zdravlja Lajkovac

Dom zdravlja Lajkovac je ustanova koja pruža preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou stanovništvu Opštine Lajkovac. Da bi se obezbedili osnovni principi pristupačnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite, rad se odvija u Domu zdravlja i seoskim ambulantama Slovac, Jabučje, Bogovađa i Bajevac.

Osnivač, Opština Lajkovac, u cilju što bolje zdravstvene zaštite celokupnog stanovništva, a posebno neosiguranog i socijalno ugroženog, izdvojila je u budžetu sredstva za program rada zdravstvenih ambulanti na seoskom području.

Organizacione jedinice

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika :
- Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa kućnom negom
- Odeljenje za ukazivanje neodložne medicinske pomoći

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i polivalentnu patronažu:
- Odsek za zdravstvenu zaštitu žena
- Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
- Odsek za polivalentnu patronažu

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Služba za medicinsku dijagnostiku i specijalističko -konsultativnu delatnost:
- Odsek za laboratorijsku dijagnostiku
- Odsek za rendgen i ultrazvučnu dijagnostiku
- Odsek za specijalističko-konsultativnu delatnost

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove:
- Odsek za pravne i ekonomsko-finansijske poslove
- Odeljenje za tehničke i druge slične poslove

Dom zdravlja ima 23 lekara, 47 medicinskih sestara i tehničara i 22 nemedicinska radnika.

U poslednjih nekoliko godina Dom zdravlj Lajkovac dobio je novi izgled. Osim izgradnje novog objekta, adaptirana je unutrašnjost postojeće zgrade i tako prilagođena timskom radu lekara i sestara, efikasnijem pružanju usluga i boljem komforu pacijenata.

Uvođenjem informacionog sistema omogućeno je korišćenje elektronskog kartona. Završeno je opredeljivanje pacijenata za izabranog lekara, čime je učinjen veliki korak u jačanju međusobnog poverenja između pacijenta i lekara. Permanentno se radi na unapređenju odnosa lekar-pacijent jer je odavno poznato da korektan odnos i lepa reč imaju ogroman značaj u njihovom oporavku.

Zahvaljujući osnivaču, Opštini Lajkovac, omogućeno je opremanje savremenim medicinskim aparatima i opremom, a sve u cilju brže, bolje i kvalitetnije usluge građanima opštine Lajkovac. Dom zdravlja raspolaže sa 11 vozila.

 
 

Strana 1 od 1