Radno vreme:

Radnim danima od 7-21 čas, u dve smene.
Subotom od 7-19 časova.


Odeljenje za ukazivanje neodložne medicinske pomoći radi svakim danom od
00 -24 časa organizovano u smenama.


Telefoni
Telefon: 014/34-31-237 , 014/34-33-95
Faks: 014/34-31-684

Dom zdravlja Lajkovac

Uprava Doma zdravlja Lajkovac

Članovi Upravnog odbora Doma zdravlja Lajkovac od strane osnivača:
-Aleksandar Brdarić- član
-Milorad Kedžić- član
-Branka Lazarević- član

Članovi upravnog odbora od strane Doma Zdravlja:
-dr. LJiljana Molerović- predsednik
-Mirjana Tašić- član

Članovi nadzornog odbora Doma Zdravlja Lajkovac od strane osnivača:
- Olivera Marić - član
- Rade Nogo - član

Članovi Nadzornog odbora od strane Doma zdravlja Lajkovac:
- Vesna Milovanović - član