Радно време:

Телефони:
014/343-3395 централа , заказивање прегледа

014/343-1684 финансијска служба

014/343-1237 кадровска служба

014/343-1124 служба неодложне помоћи

Историјат Дома здравља Лајковац


Прва здравствена станица у Лајковцу започела је са радом 1956 године са именом “Здравствена станица”НОО Лајковац Срез Лазаревац. Налазила се у улици Маршала Тита. Шеф здравствене станице био је др. Миодраг Банковић. Затим, 1970 године премештена је у улицу Душана Илића бр.2, садашња зграда Управе прихода, а тадашњи директор је био др. Милан Ђуковић.

27.09.1978 године почео је са радом данашњи Дом здравља Лајковац, директор др. Милета Станимировић.

До пролећа 1975. Године лајковачка здравствена установа се звала здравствена станица Ваљевског медицинског центра. Увези са развојем здравствене службе у Србији, дошло се до закључка да све општине треба да имају своје домове здравља. Тако је медицински центар Ваљево са политичким структурама општине Лајковац донео одлуку да се формира дом здравља у Лајковцу као ООП медицинског центра.
Урађена су нормативна акта, формиран дом здравља – први дом yдравља Лајковачке општине и одмах је расписан конкурс за директора. Конкурс је објављен у лето 1975 године. Зграду дома здравља чинила је једна монтажна Барака. Расписан је самодопринос за изградњу дома здравља, и тадашњи дирецтор је заједно са министром здравља 08.04.1976 поставио камен темељац. Из самодоприноса се накупила 1/10 од потребног износа, а остало је дотирала држава. Изградња је трајала до децембра 1978. Главни разлог за дугу градњиу је био проблем са водом.

Структура запослених је била врло неповољна. Радио је само један специјалиста-педијатар. Друге специјалистичке службе, повремено су водили специјлаисти из Ваљева. Званичан почетак рада је 26.12.1978. Велики број лекара је “продефиловало” тражећи боље услове, а добар број је становао у Београду и путовао.