Радно време:

Телефони:
014/343-3395 централа , заказивање прегледа

014/343-1684 финансијска служба

014/343-1237 кадровска служба

014/343-1124 служба неодложне помоћи

Општа медицина

-Војка Ћурић Марковић – Специјалиста опште медицине
-Светлана Стојковић – Милановић – Специјалиста опште медицине
-Оливера Јеленић – Специјалиста опште медицине
-Марија Марковић – Специјалиста опште медицине