Радно време:

Дом здравља Лајковац


Дом здравља Лајковац је установа која пружа превентивну и куративну здравствену заштиту на примарном нивоу становништву Општине Лајковац. Да би се обезбедили основни принципи приступачности и доступности здравствене заштите, рад се одвија у Дому здравља и сеоским амбулантама Словац, Јабучје, Боговађа и Бајевац.

Оснивач, Општина Лајковац, у циљу што боље здравствене заштите целокупног становништва, а посебно неосигураног и социјално угроженог, издвојила је у буџету средства за програм рада здравствених амбуланти на сеоском подручју.


Организационе јединице


Служба за здравствену заштиту одраслих становника :
– Одељење за здравствену заштиту одраслих становника са кућном негом
– Одељење за указивање неодложне медицинске помоћи

Служба за здравствену заштиту жена, деце и поливалентну патронажу:
– Одсек за здравствену заштиту жена
– Одељење за здравствену заштиту деце и омладине
– Одсек за поливалентну патронажу

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Служба за медицинску дијагностику и специјалистичко -консултативну делатност:
– Одсек за лабораторијску дијагностику
– Odsek za rendgen i ultrazvučnu dijagnostiku
– Одсек за специјалистичко-консултативну делатност

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове:
– Одсек за правне и економско-финансијске послове
– Одељење за техничке и друге сличне послове


Дом здравља има 23 лекара, 47 медицинских сестара и техничара и 22 немедицинска радника.

У последњих неколико година Дом здрављ Лајковац добио је нови изглед. Осим изградње новог објекта, адаптирана је унутрашњост постојеће зграде и тако прилагођена тимском раду лекара и сестара, ефикаснијем пружању услуга и бољем комфору пацијената.

Увођењем информационог система омогућено је коришћење електронског картона. Завршено је опредељивање пацијената за изабраног лекара, чиме је учињен велики корак у јачању међусобног поверења између пацијента и лекара. Перманентно се ради на унапређењу односа лекар-пацијент јер је одавно познато да коректан однос и лепа реч имају огроман значај у њиховом опоравку.

Захваљујући оснивачу, Општини Лајковац, омогућено је опремање савременим медицинским апаратима и опремом, а све у циљу брже, боље и квалитетније услуге грађанима општине Лајковац. Дом здравља располаже са 11 возила.