Радно време:

Телефони:
014/343-3395 централа , заказивање прегледа

014/343-1684 финансијска служба

014/343-1237 кадровска служба

014/343-1124 служба неодложне помоћи

Управа Дома здравља Лајковац


Чланови Управног одбора Дома здравља Лајковац од стране оснивача:

-Александар Брдарић- члан
-Милорад Кеџић- члан
-Бранка Лазаревић- члан


Чланови управног одбора од стране Дома Здравља:
-др. Љиљана Молеровић- председник
-Мирјана Ташић- члан


Чланови надзорног одбора Дома Здравља Лајковац од стране оснивача:

-Оливера Марић – члан

-Раде Ного – члан


Чланови Надзорног одбора од стране Дома здравља Лајковац:

-Весна Миловановић – члан