Радно време:

014/343-1684 финансијска служба

014/343-1237 кадровска служба

014/343-1124 служба неодложне помоћи

Дом здравља Лајковац

Директор: др. Јована Радовановић